AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA – GRUDZIEŃ 2019 (POWR.01.02.01-14-0010/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy aktualizację harmonogramu wsparcia na miesiąc GRUDZIEŃ 2019 dla uczestników projektu „Warszawskie Centrum Animacji Kariery Osób Młodych” (POWR.01.02.01-14-0010/18)

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA – GRUDZIEŃ 2019