Aktualizacja regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz refundacji kosztów dojazdu

Szanowni Państwo,

 

Z związku z waloryzacją zasiłku dla osób bezrobotnych aktualizacji uległ regulamin  przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz refundacji kosztów dojazdu

w punktach dotyczących wynagrodzeń stażowych oraz stypendiów szkoleniowych. Zaktualizowany regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2018 r.

 

Regulamin obowiązujący od 01.06.2018 r.