Komunikat dotyczący nowego lokalu i rekrutacji

W związku z rekrutacją do projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, miło nam poinformować, że uruchomiliśmy Biuro Regionalne w Województwie Podkarpackim.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą telefoniczną oraz w Biurze Projektu:
Rzeszów, ul. Langiewicza 29
Kontakt telefoniczny: 728 430 907

Istnieje możliwość dojazdu pracownika projektu do potencjalnego uczestnika.
O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie liczba punktów osiągnięta podczas procesu rekrutacji.

Szczegółowy wykaz dokumentów rekrutacyjnych:

Ankieta rekrutacyjna – POBIERZ
Oświadczenie o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych – POBIERZ
Kserokopia dowodu osobistego
Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności