Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno zawodowa osób z niepełnosprawnościami – granty

Fundacja Sustinae pozyskał granty na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. W ramach umowy numer UEB/000060/06/D i UEB/000065/06/D Fundacja będzie miała możliwość zabezpieczyć pracowników i uczestników projektów aktywizacyjnych współfinansowanych przez PFRON podczas trwania pandemii covid.