AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_ LIPIEC 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia na miesiąc LIPIEC 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)”   HARMONOGRAM WSPARCIA_LIPIEC 2018

HARMONOGRAMU WSPARCIA_ LIPIEC 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc LIPIEC 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)” HARMONOGRAM WSPARCIA_LIPIEC 2018

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_ CZERWIEC 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia na miesiąc CZERWIEC 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)” HARMONOGRAM WSPARCIA_CZERWIEC 2018

Komunikat dotyczący listy rankingowej 7_WAW

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu „Student, absolwent, specjalista …”, publikujemy kolejną listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie. Z uczestnikami będziemy kontaktować się również telefonicznie. Już wkrótce rozpoczynamy diagnozy i dalszą ścieżkę wsparcia. Lista rankingowa nr 7_WAW_13.06.2018  

Komunikat dotyczący listy rankingowej 11_KRK

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu „Student, absolwent, specjalista …”, publikujemy kolejną listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie. Z uczestnikami będziemy kontaktować się również telefonicznie. Już wkrótce rozpoczynamy diagnozy i dalszą ścieżkę wsparcia. Lista rankingowa nr 11_KRK_13.06.2018

Komunikat dotyczący listy rankingowej 10_KRK

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu „Student, absolwent, specjalista …”, publikujemy kolejną listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie. Z uczestnikami będziemy kontaktować się również telefonicznie. Już wkrótce rozpoczynamy diagnozy i dalszą ścieżkę wsparcia. Lista rankingowa nr 10_KRK_06_06_2018

Aktualizacja regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz refundacji kosztów dojazdu

Szanowni Państwo,   Z związku z waloryzacją zasiłku dla osób bezrobotnych aktualizacji uległ regulamin  przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz refundacji kosztów dojazdu w punktach dotyczących wynagrodzeń stażowych oraz stypendiów szkoleniowych. Zaktualizowany regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2018 r.   Regulamin obowiązujący od 01.06.2018 r.  

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_ CZERWIEC 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc CZERWIEC 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)” HARMONOGRAM WSPARCIA_CZERWIEC 2018

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LISTY RANKINGOWEJ NR 08/2018/VIII EDYCJA

SZANOWNI PAŃSTWO, PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYNIKI REKRUTACJI ZA OKRES: 01.05 – 20.05.2018 MAJ 2018 DO PROJEKTU: Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)   WYNIKI_VIII EDYCJA

Komunikat dotyczący listy rankingowej nr 9_KRK

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu „Student, absolwent, specjalista …”, publikujemy kolejną listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie. Z uczestnikami będziemy kontaktować się również telefonicznie. Już wkrótce rozpoczynamy diagnozy i dalszą ścieżkę wsparcia. Lista rankingowa nr 9 KRK_15_05_2018