Komunikat dotyczący listy rankingowej – woj. śląskie

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do drugiego etapu projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w Województwie Śląskim. Z uczestnikami będziemy kontaktować się również telefonicznie. Lista rankingowa – województwo śląskie 12.08.2016 r.

Komunikat dotyczący listy rankingowej – woj. małopolskie

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do drugiego etapu projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w Województwie Małopolskim. Z uczestnikami będziemy kontaktować się również telefonicznie. Lista rankingowa województwo małopolskie – 01.08.2016r

Program Aktywizacja i Integracja realizowany w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich – II edycja

W dn. 30.06.2016 Fundacja Sustinae zakończyła realizację I edycji Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich. W ramach zadania wsparciem objęto 30 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których został ustalony III profil pomocy. Uczestnicy wzięli udział w 2 – miesięcznym cyklu szkoleniowo – poradniczym, mającym […]

Program Aktywizacja i Integracja realizowany w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie – II edycja

W dn. 30.06.2016 Fundacja Sustinae zakończyła realizację I edycji Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie. W ramach zadania objęto wsparciem 49 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których został ustalony III profil pomocy. Uczestnikami programu byli mieszkańcy gmin: Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Konopiska i Rędziny, którzy wzięli […]

Komunikat dotyczący listy rankingowej – woj. śląskie

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do drugiego etapu projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w Województwie Śląskim. Z uczestnikami będziemy kontaktować się również telefonicznie. Lista rankingowa – województwo śląskie 18.07.2016 r.

Komunikat dotyczący listy rankingowej – woj. podkarpackie

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do drugiego etapu projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w Województwie Podkarpackim. Z uczestnikami będziemy kontaktować się również telefonicznie. Lista rankingowa – województwo podkarpackie – 12.07.2016r

Komunikat dotyczący listy rankingowej – woj. małopolskie

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do drugiego etapu projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w Województwie Małopolskim. Z uczestnikami będziemy kontaktować się również telefonicznie. Lista rankingowa województwo małopolskie 06.07.2016r

Komunikat dotyczący listy rankingowej – woj. śląskie

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do drugiego etapu projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w Województwie Śląskim. Z uczestnikami będziemy kontaktować się również telefonicznie. Lista rankingowa – województwo śląskie 27.06.2016 r.

Komunikat dotyczący rekrutacji

Miło nam poinformować, że ruszyła rekrutacja do drugiego etapu projektu Aktywni, Kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz dokumentami rekrutacyjnymi. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą telefoniczną oraz w Biurze Regionalnym Projektu dla Województwa Małopolskiego: Kraków, ul. Szlak […]

Program Aktywizacja i Integracja realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie.

Fundacja Sustinae na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie rozpoczyna realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja. W projekcie skierowanym do mieszkańców gmin: Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Konopiska, Kłomnice, Poczesna i Rędziny weźmie udział 90 osób w podziale na dziewięć […]