Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością

Fundacja Sustinae w okresie od  14 września 2020r. do 30 kwietnia 2022r. realizuje zadanie publiczne pt. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością. Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Realizacja zadania polegającego na świadczeniu usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością obejmuje w szczególności: 1) sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością […]

Klub Integracji Społecznej

Fundacja Sustinae w okresie od  1 czerwca 2019 roku do 31 października 2021 roku realizuje zadanie publiczne pt. Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością. Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Krakowa. Oferujemy: wsparcie specjalistyczne: poradnictwo socjalne, doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne, trening umiejętności psychospołecznych i zawodowych szkolenia zawodowe i budujące […]

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działalności Klubu w 2016 roku

Podsumowanie pracy Klubu Integracji Społecznej w 2016 r.   Klub Integracji Społecznej dla niepełnosprawnych niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków prowadzony w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse” rozpoczął działalność w dn. 01.09.2016 r. przy ul. Szlak 65 w Krakowie. W 2016 r. udział w Klubie rozpoczęły 33 osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w […]

Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla niepełnosprawnych niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”.

Fundacja Sustinae w terminie 01.09.2016 – 30.04.2019 r. realizuje zadanie pt. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla niepełnosprawnych niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”. Zadanie ma na celu integrację i reintegrację społeczną i zawodową niepracujących osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Krakowa. Działania zaplanowane w projekcie zmierzają do przybliżenia i […]