Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu „POWER UP – zdobądź moc na rynku pracy! (POWR.01.02.01-12-0062/19)

FUNDACJA SUSTINAE O PROJEKCIE FUNDACJA SUSTINAE w okresie 01 stycznia 2020 roku – 31 stycznia 2021 roku realizuje projekt „POWER UP – zdobądź moc na rynku pracy!” (POWR.01.02.01-12-0062/19)w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu […]