Zapraszamy do zapoznania się ze ścieżką wsparcia w ramach Punktu Aktywizacji Zawodowej

Ścieżka wsparcia w projekcie „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Bariery zmieniamy na szanse” w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r.”: Punkt aktywizacji zawodowej/Agencja zatrudnienia. Uczestnicy: minimum 200 osób, średni czas przyjęcia skierowanego przez Filię MOPS uczestnika do Punktu w terminie […]