Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu „Warszawskie Centrum Animacji Kariery Osób Młodych” – rekrutacja już trwa

O PROJEKCIE Fundacja Sustinae w okresie 01.04.2019 – 30.04.2020 r. realizuje projekt „Warszawskie Centrum Animacji Kariery Osób Młodych” (POWR.01.02.01-14-0010/18) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 370 475,62 zł, w tym dofinansowanie […]