HARMONOGRAM WSPARCIA SIERPIEŃ 2020 r. (POWR.01.02.01-14-0010/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc SIERPIEŃ 2020 r. dla uczestników projektu „Warszawskie Centrum Animacji Kariery Osób Młodych” (POWR.01.02.01-14-0010/18)

HARMONOGRAM WSPARCIA SIERPIEŃ 2020 r. (POWR.01.02.01-14-0010/18)