Informacja dotycząca rozeznania rynku nr 1/SC/TK_II_1_SLK/2020 i 1/SS/TK_II_1_SLK/2020 z dnia 07.10.2020r.

W związku z ogłoszeniem w dniu 08.10.2020 r. nowych zasad bezpieczeństwa zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SC/TK_II_1_SLK/2020 z dnia 07.10.2020r. na usługę cateringową zostaje unieważnione.

W związku z ogłoszeniem w dniu 08.10.2020 r. nowych zasad bezpieczeństwa zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SS/TK_II_1_SLK/2020 z dnia 07.10.2020r. na usługę wynajmu sali szkoleniowej zostaje unieważnione.