INFORMACJA O WYBORZE JAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DOTYCZY ZAPYTAŃ NR 2/11/SZ/PFRON/2017, 3/11/SZ/PFRON/2017, 4/11/SZ/PFRON/2017

Fundacja Sustinae informuje, że rozstrzygnięto zapytania ofertowe ogłoszone w dniu 10.11.2017, poniżej informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 2/11/SZ/PFRON/2017

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 3/11/SZ/PFRON/2017

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 4/11/SZ/PFRON/2017