Przedłużenie realizacji projektu (POWR.01.03.01-00-0037/18)

Szanowni Państwo, informujemy o przedłużeniu realizacji projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego” (POWR.01.03.01-00-0037/18)” do 30 września 2020.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc w projekcie.

Prosimy o zapoznanie się z bieżącym Regulaminem Rekrutacyjnym. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Regulamin rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu_RODO

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie

Informacje o projekcie