Rekrutacja do projektu „3…2…1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami”

Szanowni Państwo, 

W związki z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, informujemy, iż obecnie działania rekrutacyjne do projektu „3…2…1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami” odbywają się w formie zdalnej. Dokumenty rekrutacyjne można składać drogą elektroniczną na następujące adresy email: 

Zapraszamy do kontaktu! Rekrutacja do projektu trwa do momentu wyczerpania miejsc. 

Informujemy również, że dokonano aktualizacji Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

Regulamin uczestnictwa

Ankieta rekrutacyjna

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Deklaracja uczestnictwa