REKRUTACJA W PROJEKCIE (POWR.01.03.01-00-0037/18)

Szanowni Państwo,

W związki z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, informujemy, iż obecnie działania rekrutacyjne do projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego” (POWR.01.03.01-00-0037/18) odbywają się w formie zdalnej. Dokumenty rekrutacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@fundacjasustinae.org.  

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu: rekrutacja@fundacjasustinae.org, tel. 883 340 209. Rekrutacja do projektu trwa do momentu wyczerpania miejsc w projekcie.

Informujemy również, iż aktualizacji uległ Regulamin Rekrutacyjny dopuszczający możliwość realizacji poszczególnych form wsparcia w formie telekonferencji/videokonferencji.

Zaktualizowany regulamin rekrutacyjny