Rozpoczynamy pierwsze zajęcia grupowe – treningi pracy

Przypominamy, że już jutro rozpoczynamy pierwsze warsztaty, podczas których uczestnicy projektu będą mieli okazje m.in. do:

  • przygotowania do  poszukiwania pracy poprzez odkrywanie własnych zasobów, zapoznanie z metodami, technikami, strategiami poszukiwania pracy i ich skutecznością,
  • pozyskania informacji na temat skutecznych sposobów poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu i praktycznej nauki obsługi wyszukiwarek, portali, wortali pracy, stron internetowych poświęconych problematyce rynku pracy, podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia,
  • analizy ofert pracy pod kątem wymagań pracodawców wobec potencjalnych kandydatów do pracy, uświadomienie sobie własnych możliwości zawodowych w odniesieniu do tych wymagań i stworzenie profilu kompetencyjnego kandydata do pracy na wybrane przez grupę stanowisko,
  • przygotowania do kontaktu z rekruterem/pracodawcą dzięki praktycznemu zapoznaniu się  z przebiegiem procesu rekrutacji, metodami i technikami selekcji,
  • przygotowania do redagowania dokumentów aplikacyjnych poprzez poszerzenie wiedzy na temat zasad ich sporządzania,
  • wzmocnienia umiejętności autoprezentacji i efektywnej komunikacji z pracodawcą,
  • przygotowania do rozmowy z pracodawcą poprzez przekazanie informacji na temat przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej,
  • zapoznania się z formami zatrudnienia, składowymi umowy o pracę, różnicami między umową o pracę a umową zlecenie.

 

Jeśli jesteś absolwentem lub studentem ostatniego roku krakowskiej/warszawskiej uczelni i również chciałbyś/chciałabyś przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną i dowiedzieć się jak sprawdzić się na rekrutacji i opanować stres – zapraszamy do projektu.

 

Kraków

Aneta Duch

+48 883 340 209

absolwent_krakow@fundacjasustinae.org

 

Warszawa

Dagmara Bełczowska

+48 883 340 212

absolwent_warszawa@fundacjasustinae.org