Wyniki rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_2_MAZ/2020 z dnia 30.06.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_2_MAZ/2020 z dnia 30.06.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „MS Word i MS Excel – od podstaw do poziomu średniozaawansowanego” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert )  złożonej przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego, ul. Pod Lipką 5, 32-700 Bochnia.