Wyniki rozeznania rynku nr 1/SZ/ TK_I_2_SLK/2020z dnia 22.05.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/ TK_I_2_SLK/2020 z dnia 22.05.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Referent ds. administracyjno- biurowych”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert) złożonej przez firmę STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno.