Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020 i nr 2/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020

 W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą programów Word i Excel” obejmującego tematykę w zakresie m.in. prawidłowej praktyki w osobistej, mailowej i telefonicznej obsłudze klienta, obsługi urządzeń biurowych, pracy na komputerze w programie Word ( sporządzanie pism, listów, raportów, notatek…) oraz Excel, zagadnienia z ochrony danych osobowych, archiwizacji dokumentów, pracy w sekretariacie, obsługi trudnego klienta, savoir- vivre w pracy w biurze i in. 

Zapytanie 1/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. Kadry, rekrutacja i ocena pracowników w oparciu o kompetencje”, obejmującego tematykę w zakresie m.in.  elementów prawa pracy, telepracy, rekrutacji i oceny pracowników w oparciu o kompetencje, motywowanie i dyscyplinowanie w miejscu pracy i in.

Zapytanie 2/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020