ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 2/SZ/TK_II_1_MAZ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „MS Excel w pracy biurowej – kompleksowy kurs od podstaw do poziomu zaawansowanego”, obejmującego tematykę w zakresie w module I – wstęp do pakietu biurowego – MS Word, Excel, Power Point – praktyczne wykorzystanie przy tworzeniu i edycji tekstu, wprowadzanie danych, podstawowe operacje matematyczne i funkcje, tworzenie krótkiej prezentacji, analizowanie i przetwarzanie danych, tworzenie czytelnych i estetycznych wykresów i zarządzanie skoroszytami, poznają zaawansowane funkcje Excela, takie jak tabele i wykresy przestawne.

Oferty cenowe zawierające cenę brutto za godzinę szkoleniową pracy (w tym materiały dla uczestników) wraz z informacją o dostępności powyższej usługi w okresie 23.11.2020 – 11.12.2020, prosimy przesłać drogą mailową na adres tk_mazowsze@fundacjasustinae.org najpóźniej do dnia 16.11.2020r. do godziny 13.00. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W CELU ROZEZNANIA RYNKU