Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_I_2_MAZ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pakiet biurowy z MS Excel dla początkujących”

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku

Załącznik do zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku