Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 4/SZ/TK_I_2_MAZ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „ Pakiet biurowy w praktyce + Excel poziom średniozaawansowany”.

Oferty cenowe zawierające cenę brutto za godzinę szkoleniową pracy (w tym materiały dla uczestników) wraz z informacją o dostępności powyższej usługi w okresie 26.10.2020 – 26.11.2020, prosimy przesłać drogą mailową na adres tk_mazowsze@fundacjasustinae.org najpóźniej do dnia 19.10.2020r. do godziny 13.00. 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku

Załącznik do zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku