Studencie , Absolwencie – zapraszamy do nowego Projektu Fundacji

Fundacja Sustinae zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”. Celem projektu jest wsparcie 100 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 • Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin
 • Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin;
 • Wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin w zależności od potrzeby wynikającej z decyzji doradcy zawodowego;
 • Wsparcie trenera aktywizacji w wymiarze średnio 20 godzin;
 • Grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze 36 godzin;

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestnik ma ponadto prawo do realizacji poniższych form wsparcia zgodnych z Indywidualnym Planem Działania:

 • udziału w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesieniu lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 120 godzin;
 • odbycia płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące (5 dni w tygodniu, liczba godzin pracy zgodna z orzeczeniem lekarskim)
 • dodatku motywacyjnego;.

 

Termin realizacji projektu:

01.09.2017 – 30.10.2020 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 • posiadają status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie) lub status absolwenta uczelni wyższej uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu
 • są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracę
 • są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

 

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu.

– województwo małopolskie, m.st. Kraków:

Aneta Duch

+48 883 340 209

absolwent_krakow@fundacjasustinae.org

 

– województwo mazowieckie, m.st. Warszawa:

Dagmara Bełczowska

+48 883 340 212

absolwent_warszawa@fundacjasustinae.org