Podsumowanie I edycji projektu „Aktywizacja Polonii rejonu drohobyckiego”

8 uczestników – przedstawicieli drohobyckiej Polonii, zakończyło udział w I edycji projektu Fundacji Sustinae „Aktywizacja Polonii rejonu drohobyckiego”, realizowanego w partnerstwie z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – Oddział w Drohobyczu. W ramach zadania realizowanego w okresie 22.09 – 01.10.2015 r. uczestnicy wzięli udział w 30 godzinach szkolenia zawodowego przygotowującego do podjęcia zatrudnienia w branży […]

Fundacja Sustinae informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja Sustinae informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowań o numerze 01/09/2015/K, 02/09/2015/K, 03/09/2015/K, 04/09/2015/K, 05/09/2015/K, 06/09/2015/K, 07/09/2015/K, 08/09/2015/K. Protokoły z postępowań zamieszczamy poniżej. 1/09/2015/K 2/09/2015/K 3/09/2015/K 4/09/2015/K 5/09/2015/K 6/09/2015/K 7/09/2015/K 8/09/2015/K    

Nowy projekt Fundacji Sustinae we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śl.

Fundacja Sustinae na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich rozpoczyna realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 r. W ramach Programu 30 osób bezrobotnych, dla których Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich ustalił III profil pomocy, […]

Komunikat dotyczący listy rankingowej – woj. śląskie

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, publikujemy ósmą listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w województwie śląskim. Z uczestnikami będziemy się kontaktować również telefonicznie. Lista rankingowa województwo śląskie cz.8.  

Komunikat dotyczący listy rankingowej – woj. śląskie

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, publikujemy kolejną listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w Województwie Śląskim. Z uczestnikami będziemy się kontaktować również telefonicznie. Lista rankingowa – województwo śląskie – 25.09.2015r.

Zapytanie ofertowe w celu w celu rozeznania rynku

  W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Kompetentni, aktywni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” zgodnie z umową nr ZZO/0000106/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na […]