Program Aktywizacja i Integracja realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie.

Fundacja Sustinae na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie rozpoczyna realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja. W projekcie skierowanym do mieszkańców gmin: Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Konopiska, Kłomnice, Poczesna i Rędziny weźmie udział 90 osób w podziale na dziewięć […]

Program Aktywizacja i Integracja realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich

Fundacja Sustinae na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich rozpoczyna realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja. W projekcie skierowanym do mieszkańców Siemianowic Śląskich weźmie udział 30 osób, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy. W ramach […]