HARMONOGRAM WSPARCIA_ PAŹDZIERNIK 2019 (RPMP.08.02.00-12-0046)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc PAŹDZIERNIK 2019 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami i osób powyżej 50 r.ż., mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” (RPMP.08.02.00-12-0046) HARMONOGRAM WSPARCIA_PAŹDZIERNIK 2019 

REKRUTACJA DO PROJEKTU: Turn the POWER on – Włącz energię do zatrudnienia!

FUNDACJA SUSTINAE ogłasza nabór osób do projektu „Turn the POWER on – Włącz energię do zatrudnienia!” (POWR.01.02.01-12-0056/19) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. JEŚŁLI JESTEŚ: a)       W WIEKU od 18 do 29 R.Ż; b)     OSOBĄ POSIADAJĄCĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI; c)      OSOBĄ ZAMIESZKUJĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW […]

HARMONOGRAM WSPARCIA_ PAŹDZIERNIK 2019 (POWR.01.03.01-00-0037/18)

HARMONOGRAM WSPARCIA_ PAŹDZIERNIK 2019 Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc PAŹDZIERNIK 2019 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego” (POWR.01.03.01-00-0037/18) hHARMONOGRAM WSPARCIA_PAŹDZIERNIK 2019 

„Turn the POWER on – Włącz energię do zatrudnienia!” Startujemy z nowym Projektem

FUNDACJA SUSTINAE w okresie 01 października 2019 roku – 31 październik 2020 roku realizuje projekt „Turn the POWER on – Włącz energię do zatrudnienia!” (POWR.01.02.01-12-0056/19)w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 351 951,05 zł, w tym 334 353,05 zł dofinasowanie […]