HARMONOGRAM WSPARCIA_ STYCZEŃ 2020 (RPMP.08.02.00-12-0046)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc STYCZEŃ 2020 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami i osób powyżej 50 r.ż., mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” (RPMP.08.02.00-12-0046) HARMONOGRAM WSPARCIA_STYCZEŃ 2020 

HARMONOGRAM WSPARCIA_ STYCZEŃ 2020 (POWR.01.03.01-00-0037/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc STYCZEŃ 2020 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego” (POWR.01.03.01-00-0037/18) HARMONOGRAM WSPARCIA_STYCZEŃ 2020 

Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu „POWER UP – zdobądź moc na rynku pracy! (POWR.01.02.01-12-0062/19)

FUNDACJA SUSTINAE O PROJEKCIE FUNDACJA SUSTINAE w okresie 01 stycznia 2020 roku – 31 stycznia 2021 roku realizuje projekt „POWER UP – zdobądź moc na rynku pracy!” (POWR.01.02.01-12-0062/19)w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu […]