Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością

Fundacja Sustinae w okresie od  14 września 2020r. do 30 kwietnia 2022r. realizuje zadanie publiczne pt. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością. Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Realizacja zadania polegającego na świadczeniu usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością obejmuje w szczególności: 1) sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością […]