ZAPYTANIA OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Fundacja Sustinae ogłasza zapytania ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami”  finansowanego ze środków PFRON: ·       „Pracownik biurowy z obsługą komputera” (grupa woj. podkarpackie) – zapytanie ofertowe nr 01/07/2021/W-ON_1/PDK Zapytanie ofertowe Załącznik ·       „Specjalista ds. kadr i płac” (grupa woj. podkarpackie) – zapytanie ofertowe nr 02/07/2021/W-ON_1/PDK Zapytanie […]

Wyniki rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021 z dnia 09 .07.2021r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021 z dnia 09.07.2021r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Pakiet MS Office z obsługą programów Word, Excel i PowerPoint”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pakiet […]