Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_3_MAZ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. Pakiet […]

Fundacja Sustinae realizuje nowy projekt „Praca, komunikacja, codzienność bez barier. Szkolenia doskonalące dla kadry i otoczenia osób z niepełnosprawnościami. II edycja” (ZZO/000375/06/D z dnia 25.05.2021 r.)

Projekt wspófinansowany ze środków PFRON w ramach art. 36 ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Okres realizacji 01.05. – 31.12.2021 Miejsce realizacji: Małopolska, Mazowsze, Śląsk, Podkarpacie. Biuro projektu|: Kraków, ul. Szlak 65, adres do rekrutacji hr@fundacjasustinae.org Cel główny: wzrost kwalifikacji kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności zajmującej […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia do postepowań z dnia 30.07.2021 r.

1. W dniu 30.07.2021 r. Fundacja Sustinae – Zamawiający, zwróciła się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON: „Pracownik biurowy z obsługą komputera” (grupa woj. podkarpackie) – zapytanie ofertowe nr 01/07/2021/W-ON_1/PDK „Specjalista ds. […]