Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_II_MAZ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery -program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_II_MAŁ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja ” zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie […]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/11/W-ON_1/MAŁ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU „WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Fundacja Sustinae ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON:  „Asystent biura z podstawami Word i Excel”. Zapytanie ofertowe Załącznik do zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia do postepowań z dnia 16.11.2021 r.

1. W dniu 16.11.2021 r. Fundacja Sustinae – Zamawiający, zwróciła się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON: •             „Pracownik biurowy z obsługą komputera” (grupa woj. małopolskie) – zapytanie ofertowe nr 02/11/2021/W-ON_1/MAŁ •             […]

Wyniki rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_II_2_SLK/2021 z dnia 18.11.2021r.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_II_2_SLK/2021 z dnia 18.11.2021r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Referent ds. kadrowo-płacowych” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, z powodu anulowania planowanego szkolenia (brak pełnej […]

Wyniki rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_II_2_SLK/2021 z dnia 18.11.2021r.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_II_2_SLK/2021 z dnia 18.11.2021r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik biurowy – wirtualna asystentka” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium […]

Klub Integracji Społecznej

Fundacja Sustinae realizuje zadanie publiczne pt. „Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością w  terminie od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2024 r.” Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa. Oferujemy: wsparcie w zakresie: poradnictwa socjalnego, doradztwa zawodowego, poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego oraz inne dopasowane do indywidualnych […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_II_MAZ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program  aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” zgodnie z  umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_II_2_SLK/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia […]