Dwa nowe projekty Fundacji Sustinae we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie

Fundacja Sustinae na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie rozpoczyna realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja
i Integracja w 2015 r.

W projekcie skierowanym do mieszkańców Miasta Tarnów uczestniczyć będzie 10 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ustalił III profil pomocy. Z kolei w projekcie skierowanym do mieszkańców powiatu uczestniczyć będzie 40 osób bezrobotnych z gmin: Wierzchosławice, Radłów, Lisia Góra, Szerzyny, Skrzyszów, Wojnicz, Gromnik oraz Gminy Tarnów.

W ramach projektu organizowane są zajęcia grupowe dla pięciu 10 – osobowych grup uczestników. Każda z grup weźmie udział w 80 godzinach szkoleń, które odbywać się będą
w terminie 22.10 – 22.12.2015 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie w ramach działań z zakresu integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w programie Aktywizacja
i Integracja w 2015 r.

PUP logo