Nowy projekt Fundacji Sustinae we współpracy z Gminą Miejską Kraków

Fundacja Sustinae zaprasza obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie Krakowa do korzystania z usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i socjalno – zawodowego. Osobami uprawnionymi do korzystania z porad są obywatele Ukrainy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

  • posiadają jednocześnie obywatelstwo polskie
  • posiadają zgodę na osiedlenie się na terenie RP
  • posiadają zgodę na pobyt tolerowany na terenie RP
  • posiadają status uchodźcy nadany na terenie RP

Porady socjalne i zawodowe: poniedziałki, środy,  godz. 16.00 – 19.00

Porady prawne: wtorki, czwartki, godz. 16.00 – 19.00

Oferujemy pomoc tłumacza.

 

Punkt Poradnictwa dla obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

ul. Szlak 65 pok. 306

31 – 153 Kraków

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy