W miesiącu lipcu Fundacja Sustinae, w ramach projektu „Świadomy rodzic – dobrodziejstwo dziecka z niepełnosprawnością”, zorganizowała psychoedukacyjne warsztaty dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością w terminie 24-27.07.2014. Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Uzdrowiska Kraków-Swoszowice w Hotelu „Krystyna”. W warsztatach wzięło udział 12 uczestników – rodziców lub opiekunów prawnych dzieci z niepełnosprawnością w wieku 4-18 lat.

Warsztaty obejmowały takie zagadnienia, jak komunikacja interpersonalna w relacji z dzieckiem niepełnosprawnym, kształtowanie u dziecka poczucia własnej wartości, konstruktywne rozwiązywanie problemów, rozwój psychoseksualny w okresie dzieciństwa, reagowanie na przejawy seksualności młodzieży z niepełnosprawnością, radzenie sobie ze stresem.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.