Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego nr 02/08/2022/W-ON1_2/MAŁ z dnia 12.08.2022 r.

W związku z realizowanym II etapem projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” zgodnie z umową nr ZZO/000337/06/D, Fundacja Sustinae w ramach realizacji zasady konkurencyjności kieruje ponowne zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia zawodowego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU