ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 4/SZ/TK_II_MAŁ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja ”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Magazynier z obsługą wózków widłowych”.

Oferty cenowe zawierające cenę brutto za godzinę szkoleniową pracy ( w tym materiały dla uczestników) wraz z informacją o dostępności powyższej usługi w okresie 21.09.2020 – 16.10.2020, prosimy przesłać drogą mailową na adres tk_malopolska@fundacjasustinae.org najpóźniej do dnia 10.09.2020r. do godziny 16.00. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W CELU ROZEZNANIA RYNKU