AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_STYCZEŃ 2020 (POWR.01.02.01-14-0010/18)

Szanowni Państwo, 

poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia na miesiąc STYCZEŃ 2020 r. dla uczestników projektu „Warszawskie Centrum Animacji Kariery Osób Młodych ” (POWR.01.02.01-14-0010/18)

HARMONOGRAM WSPARCIA_STYCZEŃ 2020