O nas

Fundacja Sustinae powstała w Krakowie w 2012 r. Swoje pierwsze kroki stawiała na terenie województwa małopolskiego, a obecnie prowadzi działalność również w województwach mazowieckim, podkarpackim oraz śląskim.

Fundacja Sustinae na co dzień wspiera i aktywizuje zawodowo osoby narażone na wykluczenie społecznie. Tworzymy kompleksowe i interdyscyplinarne programy wsparcia na rzecz osób i młodych, absolwentów oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działamy poprzez współpracę z pracodawcami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi wspierającymi zatrudnienie. Skupiamy się na aktywizowaniu uczestników poprzez wsparcie w budowaniu ich poczucia własnej wartości, a zarazem efektywniejsze pokonywanie napotykanych przez nich barier.

Działamy poprzez:

Fundacja Sustinae prowadzi zintegrowane działania we współpracy z pracodawcami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi wspierającymi zatrudnienie.

Fundacja realizuje cele poprzez:

  • określanie źródła problemów beneficjentów,
  • aktywizację zawodową,
  • wsparcie specjalistów: psycholog, prawnik, trener pracy,
  • prowadzenie jednostek organizacyjnych, szkoleń, warsztatów,
  • pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia,
  • pokonywanie wewnętrznych barier naszych beneficjentów. 

Fundacja jest Agencją zatrudnienia (posiada wpis do Rejestr agencji zatrudnienia nr 12423), instytucją szkoleniową (wpis do Rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/000017/2016), od 2015 r. prowadzi Klub Integracji Społecznej na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej misji oraz celów, a także do nawiązywania kontaktu.
Kliknij w poniższy przycisk, by zapoznać się ze statutem Fundacji Sustinae.

Zapoznaj się z ofertą naszych aktualnych projektów