Finansowanie projektów

Fundacja Sustinae logo

Fundacja Sustinae realizuje projekty dofinansowane lub finansowane z Państwowego Funduszu osób Niepełnosprawnych:

1. Tytuł projektu: "WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. II edycja"

Dofinansowanie: PFRON
Wartość dofinansowania: 958 812,60 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 1 065 412,60 zł
Opis zzadania: Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Celem projektu jest wsparcie uczestników w wejściu/powrocie na otwarty rynek pracy. W efekcie minimum 36% uczestników podejmie pracę, a 50% z tej grupy utrzyma zatrudnienie przez 6 m-cy. Grupę docelową stanowi 60 osób z niepełnosprawnościami z 4 województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i mazowieckiego, będących w wieku produkcyjnym, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji Beneficjentów przez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego i specjalistycznego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy, podniesienie kwalifikacji dzięki szkoleniom zawodowym oraz umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego (staże).

 O projekcie Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w nowym projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z...

Dowiedz się więcej

2. Tytuł projektu: "WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami" (II etap)

Dofinansowanie: PFRON
Wartość dofinansowania: 1 856 882,70 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 2 075 622,16 zł
Opis zzadania: Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Celem projektu jest wsparcie uczestników w wejściu/powrocie na otwarty rynek pracy. W efekcie minimum 30% uczestników podejmie pracę, a 50% z tej grupy utrzyma zatrudnienie przez 6 m-cy. Grupę docelową stanowi 80 osób z niepełnosprawnościami z 4 województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i mazowieckiego, będących w wieku produkcyjnym, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji Beneficjentów przez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego i specjalistycznego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy, podniesienie kwalifikacji dzięki szkoleniom zawodowym oraz umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego (staże).

 O projekcie Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w II etapie projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „WORK-ON. Program kompleksowej...

Dowiedz się więcej

3. Tytuł projektu: „Tytani kariery. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja.”

Dofinansowanie: PFRON
Wartość dofinansowania: 1 813 183,26 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 2 044 728,76 zł
Opis zzadania: Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. Celem projektu jest wsparcie uczestników w wejściu/powrocie na otwarty rynek pracy. W efekcie minimum 30% uczestników podejmie pracę, a 50% z tej grupy utrzyma zatrudnienie przez 6 m-cy. Grupę docelową stanowi 60 osób z niepełnosprawnościami z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i mazowieckiego; w wieku od 18 do 54 lat – kobiety i 18-59 lat – mężczyźni, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowe. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów przez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego i specjalistycznego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy, podniesienie kwalifikacji dzięki szkoleniom zawodowym oraz umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego (staże)

 O projekcie Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny – „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z...

Dowiedz się więcej

4. Tytuł projektu: „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.”

Dofinansowanie: PFRON
Wartość dofinansowania: 3 182 628,60 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 3 182 628,60 zł
Opis zzadania: Projekt realizowany jest w okresie od 04.11.2019r. do 31.12.2021 r. Celem projektu jest wejście beneficjentów ostatecznych tj. osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy, a jednocześnie podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Grupę docelową stanowi 115 osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej, które są bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowe. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez działania aktywizacyjne oparte o diagnozę, na podstawie, której są przygotowane i wyznaczone indywidualne plany działania, świadczenie doradztwa zawodowego, organizacje szkoleń/kursów, organizację płatnych (stypendium) staży zawodowych w administracji rządowej oraz zapewnienie zgodnie z diagnozą wsparcia asystenta/trenera pracy i zwrot kosztów dojazdu. Skuteczność wdrożonych działań aktywizacyjnych jest wzmacniana poprzez organizacje szkoleń dla pracowników instytucji, w których są realizowane staże. Szkolenia dotyczą współpracy z osobami z niepełnosprawnościami w środowisku pracy.

FUNDACJA SUSTINAE  informuje,  że 31 grudnia 2021 roku kończy realizację projektu  „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. CELEM...

Dowiedz się więcej

5. Tytuł projektu: „3…2…1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami.”

Dofinansowanie: PFRON
Wartość dofinansowania: 2 504 152,77 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 2 647 952,77 zł
Opis zzadania: Projekt realizowany jest w okresie od 10.12.2019r. do 30.09.2021r. Celem projektu jest wprowadzenie na otwarty rynek pracy absolwentów i studentów ostatniego roku studiów. Grupę docelową stanowi 80 osób z niepełnosprawnościami z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i mazowieckiego, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowe oraz posiadają status absolwenta szkoły wyższej uzyskany nie wcześniej niż 60 m-c przed dniem przystąpienia do projektu lub uzyskane absolutorium w ciągu ostatnich 60 miesięcy lub status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie, podyplomowe). Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania obejmujące kompleksową diagnozę sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych, zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery, doradztwo zawodowe, wsparcie asystenta rynku pracy, kursy oraz szkolenia zawodowe i specjalizacyjne, staże aktywizacyjne oraz fakultatywnie dodatki motywacyjne.

Projekt „3…2...1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami”, realizowany jest w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r. (II etap). Projekt ten obejmuje swoim zasięgiem województwo...

Dowiedz się więcej

6. Tytuł projektu: „Tytani kariery. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja.”

Dofinansowanie: PFRON
Wartość dofinansowania: 625 034,90 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 694 560,40 zł
Opis zzadania: Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r. Celem projektu jest wsparcie uczestników w wejściu/powrocie na otwarty rynek pracy. W efekcie minimum 30% uczestników podejmie pracę, a 50% z tej grupy utrzyma zatrudnienie przez 6 m-cy. Grupę docelową stanowi 45 osób z niepełnosprawnościami z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i mazowieckiego; w wieku od 18 do 54 lat – kobiety i 18-59 lat – mężczyźni, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowe. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów przez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego i specjalistycznego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy, podniesienie kwalifikacji dzięki szkoleniom zawodowym oraz umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego (staże).

O projekcie Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny – „Tytani kariery - program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z...

Dowiedz się więcej

7. Tytuł projektu: „Tytani kariery. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością.”

Dofinansowanie: PFRON
Wartość dofinansowania: 688 293,91 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 764 856,00 zł
Opis zzadania: Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r. Celem projektu jest wsparcie uczestników w wejściu/powrocie na otwarty rynek pracy. W efekcie minimum 46% uczestników podejmie pracę, a 50% z tej grupy utrzyma zatrudnienie przez 6 m-cy. Grupę docelową stanowi 60 osób z niepełnosprawnościami z województw: małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego; w wieku od 18 do 54 lat – kobiety i 18-59 lat – mężczyźni, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowe. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów przez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego i specjalistycznego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy, podniesienie kwalifikacji dzięki szkoleniom zawodowym oraz umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego (staże).

O PROJEKCIEFundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny – „Tytani kariery - program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z...

Dowiedz się więcej

8. Tytuł projektu: „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

Dofinansowanie: PFRON
Wartość dofinansowania: 980 259,74 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 1 089 849,20 zł
Opis zzadania: Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r. Celem projektu jest wsparcie uczestników w wejściu/powrocie na otwarty rynek pracy. W efekcie minimum 30% uczestników podejmie pracę, a 50% z tej grupy utrzyma zatrudnienie przez 6 m-cy. Grupę docelową stanowi 80 osób z niepełnosprawnościami z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i mazowieckiego; w wieku od 18 do 54 lat – kobiety i 18-59 lat – mężczyźni, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowe. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów przez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego i specjalistycznego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy, podniesienie kwalifikacji dzięki szkoleniom zawodowym oraz umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego (staże).

 WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ! Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

Dowiedz się więcej

Jesteś zainteresowana / zainteresowany udziałem w projekcie?

Zapraszamy do kontaktu z Fundacją Sustinae.