Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla niepełnosprawnych niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”.

Fundacja Sustinae w terminie 01.09.2016 – 30.04.2019 r. realizuje zadanie pt. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla niepełnosprawnych niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”. Zadanie ma na celu integrację i reintegrację społeczną i zawodową niepracujących osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Krakowa. Działania zaplanowane w projekcie zmierzają do przybliżenia i […]

FUNDACJA SUSTINAE INFORMUJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Fundacja Sustinae informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowań o numerze 01/09/2016/K, 02/09/2016/K, 03/09/2016/K, 04/09/2016/K, 05/09/2016/K, 06/09/2016/K, 07/09/2016/K, 08/09/2016/K.   protokol-1-09-2016-k protokol-2-09-2016-k protokol-3-09-2016-k protokol-4-09-2016-k protokol-5-09-2016-k protokol-6-09-2016-k protokol-7-09-2016-k protokol-8-09-2016-k

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Aktywni, kompetentni zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” zgodnie z umową nr ZZO/0000106/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę cateringową […]

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” zgodnie z umową nr ZZO/0000106/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę […]