Zmiana zapisów „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” (ZZO/000272/06/D)

Informujemy, że od 02.03.2020r. zmianie ulega Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością” realizowany przez Fundację Sustinae na podstawie umowy nr ZZO/000272/06/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 18.04.2019 r. z Państwowym […]

HARMONOGRAM WSPARCIA_ MARZEC 2020 (POWR.01.03.01-00-0037/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc MARZEC 2020 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego” (POWR.01.03.01-00-0037/18)  HARMONOGRAM WSPARCIA_MARZEC 2020 

„Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

FUNDACJA SUSTINAE w okresie 4 listopada 2019 roku – 31 grudnia 2020 roku realizuje projekt  „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wejście beneficjentów ostatecznych tj. osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy, a jednocześnie podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w […]

HARMONOGRAM WSPARCIA_ LUTY 2020 (POWR.01.03.01-00-0037/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc luty 2020 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego” (POWR.01.03.01-00-0037/18)  HARMONOGRAM WSPARCIA_LUTY 2020