Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania nr 1/03/A/PFRON/2018

Fundacja Sustinae informuje, że rozstrzygnięto zapytania ofertowe ogłoszone w dniu 16.03.2018, poniżej informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_1_03_A_PFRON_2018