Program Aktywizacja i Integracja realizowany w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie – II edycja

W dn. 30.06.2016 Fundacja Sustinae zakończyła realizację I edycji Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie. W ramach zadania objęto wsparciem 49 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których został ustalony III profil pomocy. Uczestnikami programu byli mieszkańcy gmin: Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Konopiska i Rędziny, którzy wzięli udział w 2 – miesięcznym cyklu szkoleniowo – poradniczym, mającym na celu wsparcie integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób pozostających
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Od dn. 01.08.2016 Fundacja Sustinae rozpoczyna realizację II edycji Programu Aktywizacja i Integracja, skierowanego do 41 mieszkańców gmin: Częstochowa, Kłomnice i Poczesna.