Program Aktywizacja i Integracja realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie.

Fundacja Sustinae na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie rozpoczyna realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja.

W projekcie skierowanym do mieszkańców gmin: Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Konopiska, Kłomnice, Poczesna i Rędziny weźmie udział 90 osób w podziale na dziewięć 10 – osobowych grup, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy. W ramach zadania w okresie 02.05 – 31.10.2016 r. każdy z uczestników weźmie udział w 72 godzinach grupowego poradnictwa specjalistycznego i 8 godzinach poradnictwa indywidualnego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w ramach działań z zakresu integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 r.

PAI