Rekrutacja do projektu „Czas na staż” – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami (STA/000001/BF/D)

Szanowni Państwo,
W związki z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, informujemy, iż obecnie działania rekrutacyjne do projektu „Czas na staż” – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami (STA/000001/BF/D) odbywa się wyłącznie w formie zdalnej. Dokumenty rekrutacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacjaSZ@fundacjasustinae.org
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu: rekrutacjaSZ @fundacjasustinae.org, tel. 515987679. Rekrutacja do projektu trwa do momentu wyczerpania miejsc w projekcie.
Obecnie w ramach projektu oferujemy staże w:

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Ministerstwo Rozwoju
  • Ministerstwo Obrony Narodowej
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Ministerstwo Klimatu
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Główny Urząd Statystyczny
  • MSWiA Zakład Emerytalno-Rentowy
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zapraszamy do kontaktu!