TYTANI KARIERY. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.Etap 2. Startujemy z rekrutacją

O projekcie

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”.

Celem projektu jest wsparcie ogółem 168 osób ( 60 w drugim etapie  – średnio 20 dla województwa małopolskiego, 20 dla województwa mazowieckiego, 20 dla województwa śląskiego). Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów przez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego i specjalistycznego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy, podniesienie kwalifikacji dzięki szkoleniom zawodowym oraz  umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego. Cały projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019r. do  31.03.2022r. ( drugi etap od 01.04.2020r. do 31.03.2021r.).

Dla kogo

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

 posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

 są bezrobotne  lub nieaktywne zawodowo

 mieszkają  na terenie województwa:  małopolskiego, mazowieckiego lub śląskiego

 w przypadku kobiet w wieku między 18 a 54 rokiem życia, w przypadku mężczyzn między 18 a 59 rokiem życia

  są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Formy wsparcia dla uczestników projektu

 Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin;

 Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin;

 Grupowe warsztaty  umiejętności psychospołecznych i treningów pracy  w wymiarze  36 godzin;

 Wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin;

 Poradnictwo specjalistyczne ( np. prawnik, terapeuta, coach, trener aktywizacji) w wymiarze średnio 16 godzin;

 Udział w szkoleniu zawodowym  zmierzającym do uzyskania, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 80  godzin;

 Realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego 3 miesiące;

 Otrzymanie zaświadczenia dotyczącego form wsparcia udzielonych w trakcie realizacji Projektu.

Nabór do projektu

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów prowadzone jest w rundach dwutygodniowych aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2,3,4  należy przedłożyć:

  aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Kontakt

Zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze Fundacji Sustinae, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, w Krakowie, ul. Szlak 65, oraz oddziałach Fundacji w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8  i w Gliwicach, ul. Świętojańska 5A/11 (adres  nowego lokalu w woj. śląskim  będzie podany po ustaniu obecnej  szczególnej sytacji ).

Małopolska: tel. +48 883 340 209 adres e-mail: tk_malopolska@fundacjasustinae.org

Mazowsze: tel. +48 883 340 212, adres e-mail: tk_mazowsze@fundacjasustinae.org

Śląsk: tel. +48 735 933 905, adres e-mail: tk_slask@fundacjasustinae.org

Informacje o projekcie, regulamin i wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie Fundacji: https://www.fundacjasustinae.org. Zapraszamy do śledzenia informacji o realizacji projektu na profilu Fundacji na Facebook: https://www.facebook.com/sustinae/.

ZAPRASZAMY!

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie 1

Deklaracja

Oświadczenie 2

Ankieta rekrutacyjna