Wyniki rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020 z dnia 16.05.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020 z dnia 16.05.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „ Kadry, rekrutacja i ocena pracowników w oparciu o kompetencje” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”   informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert )  złożonej przez firmę CTI Sp. z o.o.,  ul.  św. Filipa17, 31-150 Kraków.