WYNIKI ROZEZNANIA RYNKU NR 2/SZ/TK_II_1_SLK/2020 Z DNIA 07.10.2020R.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_II_1_SLK/2020 z dnia 07.10.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Doradca klienta”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert) złożonej przez firmę Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, Piaseczno.