Wyniki rozeznania rynku nr 3/SZ/ TK_I_2_SLK/2020z dnia 22.05.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/ TK_I_2_SLK/2020 z dnia 22.05.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Referent ds. kadrowo-płacowych”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, z powodu anulowania planowanego szkolenia (brak pełnej grupy uczestników).