Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SS/TK_II_1_SLK/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sali szkoleniowej w celu rozeznania rynku.

 Oferty cenowe zawierające co najmniej opis sali, metraż i liczbę miejsc dla uczestników szkolenia, rozkład pomieszczeń, cenę brutto w przeliczeniu na godziny i dostępność (harmonogram) w okresie 14.10.2020 – 30.10.2020; na realizację powyższej usługi prosimy przesłać drogą mailową na adres tk_slask@fundacjasustinae.org lub dostarczyć do biura projektu: Gliwice 44-102; ul. Świętojańska 5A/11 najpóźniej do dnia 12.10.2020 do godziny 12.00, liczy się data wpływu oferty do biura. 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku

Załącznik do zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku